logo

PARSOOA

logo

PARSOOA

آویزکارگاهی

چراغ صنعتی و کارگاهی از جمله تجهیزات روشنایی است که از آن ها در جهت تامین روشنایی سوله ها و کارگاه ها و سالن های تولید استفاده می شود

چراغ صنعتی و کارگاهی دارای ویژگی های ساختاری خاصی می باشد که آن را مناسب استفاده در محیط های صنعتی می سازد. بهترین انتخاب برای استفاده در سوله ها، کارخانه ها و کارگاه ها هستند

 

از این نوع چراغ ها در موارد ذکر شده به دلیل نوع نوردهی می باشد.

در اکثر کارگاه ها ارتفاع سقف نسبت به سطح زمین زیاد می باشد و برای اینکه پوشش نوری مناسب و یکنواخت داشته باشیم از انواع چراغ های کارگاهی استفاده می نماییم.

چراغ های کارگاهی پارسوآ در وات های (50w,150w) و رنگ نور آفتاب ومهتاب تولید و عرضه می گردد.